Provincie Groningen 8 miljoen subsidie - Katoele Subsidie Experts

Provincie Groningen 8 miljoen subsidie

De provincie Groningen investeert € 8 miljoen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de regionale economie. Dit geld komt uit het coronafonds, waar in totaal € 11,5 miljoen in zit. Het fonds is in het leven geroepen om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op (vrijetijds)economie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het coronafonds gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten.

De provincie Groningen wil onder meer investeren in een adviesloket voor ondernemers en subsidie voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf die willen vernieuwen en vergroenen. Met een nieuwe voucherregeling wil de provincie ervoor zorgen dat de digitale dienstverlening van bedrijven verbetert. Verder vindt de provincie scholing van werkende en werkzoekende Groningers belangrijk.

Cultuursector 2 miljoen

Er is speciale aandacht voor de cultuursector en vrijetijdsbedrijven die zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen. Twee van de acht miljoen uit het coronafonds gaat naar ondersteuning en versterking van deze sector. Hier wordt nog een apart plan voor gemaakt. De mkb-subsidie is nadrukkelijk ook bedoeld voor culturele en maatschappelijke organisaties.

Scholing

Met het extra geld wil de provincie de arbeidsmarkt en werkgelegenheid stimuleren en zorgen voor meer en beter geschoold personeel. Het coronafonds biedt mogelijkheden voor bedrijven die willen investeren in scholing van hun medewerkers of aan mensen die door de coronacrisis werkloos zijn geraakt en aan de slag willen in een andere sector.

Innovatie en duurzaamheid

Bij het stimuleren van vernieuwing en groei in de economie zijn verduurzaming en digitalisering erg belangrijk. Ondernemers die hun bedrijf willen vernieuwen, duurzamer willen maken en voorbereiden op de toekomst kunnen gebruikmaken van een mkb-subsidie. Hier reserveert de provincie € 1 miljoen voor. Ook investeert de provincie € 1 miljoen in gezamenlijke robots voor de Groningse scheepsbouwsector. 

Reserve

Van het provinciale coronafonds is nu € 9,5 miljoen van de in totaal € 11,5 miljoen besteed. In juli ging al € 1,5 miljoen naar de anderhalvemeterregeling. De resterende € 2 miljoen reserveert de provincie om in te kunnen spelen op onverwachte of nieuwe ontwikkelingen.

Provincie Groningen 8 miljoen

Bron: Provincie Groningen