RIG gewijzigd open! - Katoele Subsidie Experts te Beilen

RIG gewijzigd open 

RIG gewijzigd open! Voor bedrijven die investeren in milieubeschermende maatregelen en verduurzaming gaan ze de subsidieregeling verruimen. 

Budget verhoogd

Voor 2018 wordt het subsidieplafond met €11,5 miljoen verhoogd. Dit omdat de belangstelling voor de RIG groot is! 

Begin 2018 is er driemaal zoveel subsidie aangevraagd dan er budget beschikbaar was. Door het budget te verhogen, kunnen de eerder dit jaar ingediende aanvragen alsnog in behandeling worden genomen. Daarbij is nog voldoende budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 24 oktober 2018. 

Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Een gedeelte van dit bedrag was eerder niet besteed, waardoor het mogelijk is, het subsidieplafond voor 2018 te verhogen.

Lees hier alles over de regeling

Bron: SNN