Stageplaatsen Fryslân subsidieplafond mogelijk bereikt!

Stageplaatsen Fryslân subsidieplafond mogelijk bereikt! 

Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stage te vinden. Tevens moesten studenten hun stage noodgedwongen stopzetten. Mogelijke stagegevers hadden door de crisis andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden. Met de regeling stageplaatsen wil de provincie Fryslân ondernemingen en organisaties stimuleren om een veilige stageplaats aan te bieden aan. Dit aan studenten van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO.

De regeling maakt het mogelijk voor ondernemers, kennisinstellingen en organisaties in de provincie Fryslân om een veilige stageplaats te bieden. De regeling is dan ook geschikt als u in de herstelfase van de coronacrisis een veilige stageplaats aan wilt bieden.  

Alle Friese stage gevende ondernemingen en organisaties kunnen een vergoeding aanvragen (m.u.v. overheden). De stagiair hoeft niet persé een student te zijn die bij een Friese onderwijsinstelling staat ingeschreven.

Subsidie 

Er kan subsidie worden verkregen voor het beschikbaar stellen van een stageplaats aan een student en het doorlopen van deze stage. Er valt een subsidiebedrag te ontvangen van maximaal € 1.000,- (vanaf 280 tot en met 400 uren) of maximaal € 1.500,- (meer dan 400 uren).

Het subsidieplafond voor de regeling lijkt inmiddels bereikt te zijn.

Bron: SNN 

Stageplaatsen Fryslân