Stimulering innovatie Friesland - Katoele Subsidie Experts

Stimulering innovatie Friesland ruim 1,2 miljoen euro voor innovatie MKB

Ondernemers en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project. Vanaf 8 oktober drie subsidieregelingen open die gericht zijn op innovatie en het stimuleren van de brede welvaart in Friesland. Hiermee wil de provincie Friesland stimuleren dat organisaties in crisistijd ook aan hun toekomst kunnen werken.

Regeling: Innovatiematrix

Met de regeling Innovatiematrix Friesland kunt u een subsidie aanvragen van 2.500 euro voor het (laten) ontwikkelen van een innovatief projectplan, dat bijdraagt aan de brede welvaart.
Hiervoor is geen eigen bijdrage nodig, maar wel een verplicht gesprek met Friese experts uit verschillende disciplines. Vervolgens wordt elk projectidee gekoppeld aan een medewerker van Ynbusiness die vervolgstappen bespreekt, voortgang monitort en eventueel advies geeft. Budget is 150.000,00 euro.

Regeling: Nieuwe economie challenge

Organisaties die een innovatief idee verder willen ontwikkelen, kunnen subsidie aanvragen in het kader van de regeling ‘nieuwe economie challenge Friesland’. Subsidie kan worden aangevraagd voor het in projectvorm door ontwikkelen van een innovatief idee tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst, die een bijdrage levert aan één of meerdere van de transities in Friesland. Zo kunt u met de subsidie investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te ontwikkelen. De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,-. 

Regeling: Toekomstgericht investeren

Met de regeling toekomstgericht investeren kunnen organisaties subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. Tevens kunt u de subsidie toepassen op innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van 15.000 euro per project.

Innovatie binnen één van de vijf transities en de brede welvaart van Friesland

Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, moet het project een bijdrage leveren aan innovatie binnen één van de vijf transities en de brede welvaart van Friesland. Dit betekent dat het bijdraagt aan een structurele veranderingen van lineaire naar circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van zorg naar positieve gezondheid, van analoog naar digitaal of naar de 1,5 meter economie.

Bron: Provincie Friesland

Stimulering innovatie Friesland