Subsidie Provincie Groningen Corona aanpak 1,5 meter economie

Subsidie Provincie Groningen Corona aanpak

Subsidie Provincie Groningen Corona aanpak! De provincie Groningen stelt in totaal € 11,5 miljoen beschikbaar om de gevolgen van corona aan te pakken. De aanpak is een aanvulling op de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk. Het gaat om het ondersteunen van het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf (mkb), de retail, vrijetijdseconomie en maatschappelijke en culturele instellingen.

1,5 meter economie 

In eerste instantie gaat de provincie ondernemers ondersteunen bij het inrichten van hun onderneming voor de 1,5 meter economie. De provincie richt zich hierbij specifiek op kleine ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren, zoals het mkb, de vrijetijdssector en culturele instellingen.

Wat doet de provincie op de langere termijn?

Voor de (middel)lange termijn richt de provincie zich op de toekomst van Groningen: het creëren van meer werk, (om)scholing en digitalisering; verduurzaming, het versterken van de vrijetijdssector en het stimuleren van toerisme.

Wanneer gaat de regeling open?

De aanpak van de gevolgen door corona voor Groningen wordt nog besproken door Provinciale Staten. Naar verwachting kan de regeling voor de 1,5 meter economie ingaan vanaf begin juli. 

Zodra er meer bekend is over de regeling dan zullen wij deze plaatsen op onze website. 

Bron: Provincie Groningen 

Subsidie Provincie Groningen Corona