Fysieke Investeringen Drenthe - Stimulering agrarische bedrijven Drenthe - Katoele Subsidie Experts Beilen

Fysieke Investeringen Drenthe- Stimulering agrarische bedrijven Drenthe

Fysieke Investeringen Drenthe – Stimulering agrarische bedrijven Drenthe

Stimulering agrarische bedrijven Drenthe; hiermee wil de provincie Drenthe landbouwers stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. Bij deze subsidie gaat het om investeringen in moderne installaties en machines. De investeringen moeten bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. 

Investeringslijst

 1. Mechanische onkruidbestrijding/loofbehandeling
 2. Grondbewerking 
 3. Precisielandbouw 
 4. Drift reducerende technieken
 5. Duurzame bewaar- en overslagtechnieken 
 6. Bodemverdichting 
 7. Energie 
 8. Veehouderij 
 9. Erfemissie melkveehouderij 
 10. Erfemissie akkerbouw 
 11. Tuinbouw en fruitteelt 

Via onderstaande link vindt u de volledige investeringslijst met alle voorwaarden: 

Openstellingsbesluit Fysieke investeringen Drenthe

Subsidiabele kosten

 • De kosten van koop van nieuwe machines en installaties installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken
 • De kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken

Er wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Belangrijkste kenmerken van deze openstelling

 • Minimaal subsidiebedrag per aanvraag €10.000,-, maximaal kan €60.000,- subsidie worden aangevraagd.
 • Subsidiepercentage 40%.
 • Een agrariër kan 1 aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen).

Openstelling

Deze regeling is momenteel gesloten.

Vragen?

Heeft u vragen over de regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: