Innovatieve concepten voor duurzame landbouw Gelderland

Innovatieve concepten voor duurzame landbouw Gelderland

Innovatieve concepten voor duurzame landbouw Gelderland

Innovatieve concepten voor duurzame landbouw Gelderland een regeling waarbij de plannen moeten bijdragen aan de doelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord en de Gelderse Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van vernieuwende plannen die verder gaan dan het persoonlijke bedrijfsbelang. 

Subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband dat uit ten minste 2 partijen bestaat. Hiervan is er minstens 1 landbouwer, of in dienst bij een organisatie die de landbouwsector vertegenwoordigt.

Beoordeling

Subsidieverlening loopt via een tendersysteem. De beste voorstellen hebben recht op subsidie. Een adviescommissie beoordeelt de projecten aan de hand van selectiecriteria.

Openstelling

Deze regeling is momenteel gesloten.

Subsidie 

Het totale subsidiebedrag is €1,25 miljoen. De subsidie bestaat voor een deel uit Europees geld (POP3) en voor een deel uit geld van de provincie.

Innovatieve concepten voor duurzame landbouw Gelderland

Bron: Provincie Gelderland

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: