Samenwerking voor innovaties Melkveehouderij Drenthe- Subsidie Experts

Samenwerking voor innovaties Melkveehouderij Drenthe

Samenwerking voor innovaties Melkveehouderij Drenthe

De regeling Samenwerking voor innovaties Melkveehouderij Drenthe is bedoeld om samenwerkingsverbanden te stimuleren die innovaties in de landbouwsector ontwikkelen en testen. Deze innovaties dienen bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouwsector in Drenthe. Tevens dienen deze innovaties aan te sluiten bij de doelen en programma’s van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij. 

Wie kan er aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend door een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband bevat tenminste één landbouwer. Geen van de partijen mag meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening nemen. 

Openstelling

Deze regeling is momenteel gesloten.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: