Herbestemming vastgoed Drenthe - Katoele Subsidie Experts

Subsidie stimulering herontwikkeling en herbestemming van vastgoed

Met deze regeling wil de provincie Drenthe stimuleren dat eigenaren van bedrijfs- of maatschappelijk vastgoed investeren in herbestemming, dus om bestaand vastgoed een nieuwe bedrijfsmatige gebruiksfunctie te geven. Door veranderingen in onder andere bevolkingsopbouw, samenstelling van huishoudens, consumentenbestedingen en wensen voor bedrijfshuisvesting, verandert de vraag hiernaar.

Voor wie?

Eigenaren van bedrijfs- of maatschappelijk vastgoed op een locatie in een dorpskern of aan een dorpsbrink, in een aanloopstraat van het winkelgebied of op een beeldbepalende plek.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet bij de Kamer van Koophandel als onderneming ingeschreven staan en heeft (of krijgt) het vastgoedobject volledig in eigendom.
 • Het object moet staan in een dorpskern of aan een dorpsbrink, in een aanloopstraat van het winkelgebied of op een beeldbepalende plek.
 • Duidelijk moet zijn wie de toekomstig gebruiker is of gaat zijn.

Aanvragen

De regeling is op dit moment gesloten.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: