Friese subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop - Katoele Subsidie Experts

Friese subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop

Friese subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop

Voor de provincie Friesland is het nu mogelijk om meerdere keren een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop. Door deze aanpassing wil de Provincie de mogelijkheid bieden dat boeren en andere eigenaren van asbestdaken het dak in fasen kunnen vervangen.

De provincie Friesland wil met de regeling het verwijderen van asbestdaken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen stimuleren.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, tot een maximum van € 15.000. Per aanvraag wordt een minimumoppervlak van 250 m2 asbestdak gehanteerd.

Looptijd

De regeling is momenteel gesloten.

Voor wie?

Na een succesvolle regeling tussen 1 juli 2013 en 30 mei 2016 voor (voormalige) agrarische gebouwen, kunnen vanaf 19 juli 2016 alle eigenaren van asbestdaken subsidie ontvangen wanneer zij een asbestdak saneren en zonnepanelen installeren.

Wat betekent dit voor u?

De subsidie bedraagt 4.50 euro per m2 asbestdak. Dit is ongeveer 45% van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest. Per aanvraag wordt een minimumoppervlak van 250 m2 asbestdak gehanteerd. In totaal kan per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie worden verstrekt.

Op elk gesaneerd dak worden zonnepanelen teruggeplaatst. Dit met een minimumeis van 10kW-piek geïnstalleerd vermogen. Wanneer het jaarverbruik aan elektriciteit lager is dan 5000 kWh, volstaat 5 kW-piek. De zonnepanelen mogen ook op een ander dak dan het gesaneerde dak worden geplaatst. Maar dan moet dit gebouw zich wel op een bouwblok uit de aanvraag bevinden

Wilt u meer weten?

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze werknemers helpen u graag verder bij uw vragen en/of ideeën. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Bron: www.fryslan.frl

Friese subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: