Asbest sanering daken - Katoele Subsidie Experts te Beilen

Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken

Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Eigenaren van asbestdaken moeten dus in de periode 2016-2024 het asbestdak laten verwijderen. Voor het verwijderen van asbest is nu subsidie beschikbaar.

Voor wie?

Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt de subsidieregeling aanvragen wanneer u ook degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. 

Voorwaarden subsidieregeling asbest verwijderen

 1. U betaalt de factuur voor de asbestverwijdering.
 2. De verwijdering is gestart en voltooid binnen de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
 3. Het asbestdak wordt verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. 
 4. Dakbeschot, gevels, wanden of losliggend materiaal komt niet in aanmerking. 
 5. Per adres is een maximale subsidie van €25.000,- 
 6. Aanvragen dient per adres te gebeuren. 
 7. Voor de sanering wordt uitgevoerd dient er een inventarisatie te zijn gedaan door een gecertificeerd bedrijf.
 8. U dient een factuur mee te sturen bij de aanvraag welke bewijst dat het astbestdak is verwijderd.

asbest

Stapelen met provinciale regeling ‘Asbest eraf, Zon erop’

De meeste provincies kennen voor ondernemers een regeling waarbij de sanering van asbest gekoppeld is aan de installatie van zonnepanelen. Onder voorwaarden is stapelen van de rijksregeling en de provinciale regeling mogelijk.

Subsidiebudget

De overheid maakt per jaar een subsidieplafond bekend. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond reeds bereikt is, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt per 1 januari 2020.

Voorbeeld subsidieberekening

Voor het rekenvoorbeeld nemen wij een asbestinventarisatierapport met 50m². Het gaat dan om twee losstaande schuren van 25m² asbestdak per schuur. U heeft dan zelf de keuze om beide asbestdaken in één keer te laten saneren of de asbestdaken los van elkaar te laten saneren. Wanneer u de keuze maakt om de asbestdaken los van elkaar te saneren betekent dit dat u per aanvraag voor 25m² subsidie krijgt. U krijgt dan een bedrag van 25m² × €4,50 = €112,50. Daarna kunt u voor de tweede schuur nogmaals subsidie aanvragen. 

Wanneer u de keuze maakt om beide daken in één keer te laten saneren kunt u meteen voor 50m² subsidie aanvragen. U krijgt dan een bedrag van 50m² × €4,50 = €225,-.

Er kan per adres voor maximaal €25.000,- subsidie worden aangevraagd. 

Aanvragen

De regeling is momenteel gesloten.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: