Open Innovatie Call - Katoele Subsidie Experts Beilen

Open Innovatie Call

Open Innovatie Call

Met de Open Innovatie Call wil het SNN het bedrijfsleven en kennisinstellingen uitnodigen om samen met vernieuwende initiatieven te komen. Deze innovaties moeten zowel een economische als maatschappelijke bijdrage leveren voor Noord-Nederland. Er wordt gezocht naar initiatieven welke zowel mkb’ers als eindgebruikers actief weten te betrekken bij de innovaties en vernieuwingen.

Bij de Open Innovatie Call regeling wordt er niet per definitie vooraf voorgeschreven welke activiteiten wel of niet in aanmerking komen voor subsidie. Er wordt dan ook de mogelijkheid geboden uw idee eerst voor te leggen aan een deskundigencommissie. Met de feedback van de commissie kan het daadwerkelijke projectplan worden opgesteld en ingediend.

Waarvoor subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor projecten die bijdragen aan een sterker innovatieklimaat in Noord-Nederland.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de regeling zijn:

 • Samenhang en samenwerking staan voorop. 
 • Integrale benadering en een breed draagvlak in Noord-Nederland. 
 • Het initiatief benut ontwikkelingskansen en brengt meer business voort. 
 • De maatschappelijke betekenis, bijvoorbeeld zoals verwoord in de Regionale Innovatiestrategie (RIS3) en Noordelijke Innovatie Agenda (NIA). 

Voor wie?

Bedrijven en kennisinstellingen gevestigd in Noord-Nederland.

Budget en aanvraagperiode

Voor deze periode is 10 miljoen euro beschikbaar aan Europese middelen en cofinanciering vanuit het Rijk. Er wordt een bijdrage geboden van maximaal 40% van de subsidiabele kosten.

Indienen van aanvragen kan nog tot en met 1 juli 2020. 

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over deze regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: