VIA 2018 Plus - Katoele Subsidie Experts te Beilen (Drenthe)

VIA 2018 Plus

VIA 2018 Plus 

De VIA 2018 Plus maakt het mogelijk om als mkb’er subsidie te ontvangen voor het vernieuwen van je organisatie- of verdienmodel. Ook maakt de regeling het mogelijk om gezamenlijk nieuwe samenwerkingen te vormen gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. 

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar tevens ondernemingsactiviteiten uitvoert. 

Onderdelen

De regeling biedt 4 mogelijkheden om voor het onderdeel ontwikkelingsproject subsidie aan te vragen:

 • Individueel.
 • Individueel, gericht op koolstofarme economie.
 • Samenwerking.
 • Samenwerking, gericht op koolstofarme economie. 

Subsidie

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt €7.000.000,-. Het subsidieplafond voor activiteiten gericht op een koolstofarme economie bedraagt €3.000.000,-. 

Er geldt een subsidiepercentage van 35% wanneer er door één ondernemer een project wordt ingediend. Voor samenwerkingsprojecten geldt een subsidiepercentage van 50%. De subsidie bedraagt minimaal €10.000,- en maximaal €100.000,-. 

Er kan subsidie worden verleend op de volgende punten: 

 1. Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie. 
 2. Loonkosten van werknemers en eigen uren.
 3. Materialen voor een prototype.
 4. Huur van apparatuur en uitrusting. 

Wat is er anders ten opzichte van de VIA 2018?

Ten opzichte van de VIA 2018 zijn er in de VIA 2018 Plus enkele wijzigingen doorgevoerd:

 • Het onderdeel organisatie-innovatie is toegevoegd.
 • Ontwikkelingen die nieuw zijn voor de onderneming komen ook voor subsidie in aanmerking.
 • Er is meer ruimte gecreëerd voor software projecten.
 • In plaats van 4 subsidiepercentages zijn er nog maar 2 subsidiepercentages. 
 • Bij verlening wordt een werkvoorschot uitgekeerd van 40%.

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 juli 2018 tot en met 1 juli 2019.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: