LEADER Friesland - Katoele Subsidie Experts Beilen

LEADER Friesland

Wat is Leader Friesland?

Leader Friesland – Het is een Europees subsidieprogramma gericht op samenwerking in de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. Elke regio bepaalt zelf de inhoudelijke zwaartepunten. De voorwaarden voor projecten zijn daarom in elke regio anders.

Wat doet Leader Friesland?

De leefbaarheid en de economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is wat LEADER nastreeft. Hiervoor ondersteunt zij initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf. Initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Dit kan zijn door het organiseren van bijeenkomsten of door het subsidiëren van projecten die bijdragen aan deze doelen.

Leader Friesland

De gebieden in Friesland

Initiatiefnemers van projecten in Noardwest-Fryslân en Noordoost-Fryslân kunnen aanspraak maken op LEADER-subsidie. Het betreft financiële steun vanuit het een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Noordoost-Fryslân

Actielijnen van dit gebied zijn:

 • Naar nieuwe ontmoetingsplekken: Creëren van nieuwe ontmoetingsplekken, bij voorkeur in bestaande panden.
 • Naar zorg(en) voor elkaar: Hulp bij organisatie van kleinschalige zorg- en welzijnsvoorzieningen en vormen van burenhulp.
 • Training burgerinitiatief: Actieve groepen trainen in burgerinitiatief. Wat kun je zelf doen om je dorp leefbaar te houden?
 • Naar lerende dorpen: Optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis in het gebied en van elkaar leren.
 • Naar zelfvoorzienende dorpen: Dorpen/gemeenschappen ondersteunen bij hun proces om zelfvoorzienend of zelfredzaam te worden. Denk daarbij aan innovatieve initiatieven op het gebied van energie, mobiliteit, voorzieningen.
 • Naar nieuwe verdienmodellen: Faciliteren bij het vinden /samenstellen van nieuwe verdienmodellen en nieuwe financieringsvormen.

Noardwest-Fryslân

Actielijnen van dit gebied zijn:

 • Sociale innovatie: Bevorderen van werkgelegenheid om mensen, in het bijzonder jongeren, te binden aan de streek; verbinden van on- en offline bedrijvigheid; het initiëren van nieuwe verdienmodellen en het ondersteunen van bewoners en dorpsbelangen bij zelfsturing.
 • Verbinding stad – platteland: Door de relaties tussen de steden en het platteland te verstevigen dragen we bij aan een (economisch) veerkrachtigere streek. Het creëren van werkgelegenheid staat ook bij dit thema centraal.

Subsidie hoogte

De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van €150.000,-. Om in aanmerking te komen voor de LEADER subsidie dient de subsidie per project minimaal €43.750,- te bedragen. 

Aanvragen

Van 17 juni 2021 tot en met 20 oktober 2022, 17.00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen.  

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: