Duurzame inzetbaarheid ESF - Katoele Subsidie Experts

ESF Duurzame Inzetbaarheid

ESF Duurzame inzetbaarheid | Loopt u rond met plannen om de ontwikkeling van uw werknemers een impuls te geven? Zoekt u naar een manier om ook in de toekomst het beste in uw mensen naar boven te halen? Dan bent u bezig met ‘duurzame inzetbaarheid’. De subsidie is bedoeld voor projecten die zorgen dat het personeel betrokken, vitaal en gemotiveerd blijft. Hierbij zijn de directe kosten voor een externe adviseur subsidiabel.

Denk hierbij aan advies op het gebied van:

 • gezond en veilig werken, bijvoorbeeld om ziekteverzuim tegen te gaan of om te voorkomen dat werknemers (psychisch) overbelast raken
 • bijdragen aan de bredere inzetbaarheid van werknemers, ook buiten het bedrijf, in het kader van de flexibilisering van de arbeidsmarkt
 • het in beeld brengen van de ontwikkelbehoeften en leermogelijkheden van werknemers, om hen te stimuleren ‘een leven lang’ te leren en zich optimaal te ontwikkelen
 • flexibilisering van de werkcultuur en werktijden, bijvoorbeeld om te zorgen dat werknemers hun werk beter kunnen combineren met scholing en/of (mantel-)zorg

Voor wie?

Alle bedrijven en instellingen die ten minste twee medewerkers in dienst hebben komen in aanmerking voor de subsidieregeling. Binnen een concern mag per onderneming één aanvraag worden ingediend.

Voorwaarden

 • Bedrijven en (overheids-) instellingen met minimaal 2 medewerkers in dienst kunnen subsidie aanvragen. Behalve werknemers mogen nu ook zzp’ers die actief zijn bij de organisatie deelnemen.
 • Het gaat hierbij om de directe kosten voor de adviseur/trainer (max. €100 per uur)
 • De aanvrager is in principe vrij in de keuze van een adviseur. Per adviseur zijn 3 referenties benodigd in het werkveld duurzame inzetbaarheid
 • Het project mag starten vanaf moment van subsidieverlening (ca. 13 weken na indiening)

Bedragen en details

 • De maximale subsidie bedraagt €12.500,-.
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 
 • Bij overschrijding van het subsidieplafond zal er door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de aanvragen worden afgehandeld. 
 • Er kan éénmaal subsidie worden verleend. 

Tijdvakken 2018-2019

De tijdvakken voor het indienen van aanvragen zijn momenteel gesloten. 

Succesvolle projecten

In een vorig tijdvak vroeg Katoele Subsidie Experts onder meer met succes ESF-subsidie aan voor Werff talent uit Heerenveen. Lees hier meer over het project.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: