VIA subsidie en Call Valorisatie & Kennisontwikkeling laatste ronde 2021!

Laatste ronde 2021 VIA subsidie en Call Valorisatie & Kennisontwikkeling

Goed nieuws voor noordelijke ondernemers die bezig zijn met innoveren! Heeft u een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé voor ogen dat nieuw is voor uw eigen onderneming of zelfs nieuw voor de markt? En wilt u dit idee eerst ontwikkelen en testen voordat u het op de markt brengt? Dan is de VIA-subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) mogelijk iets voor u. Werkt u samen met een kennisinstelling of ander bedrijf aan een groot innovatief project en/of onderzoek? Dan is de Valorisatie & Kennisontwikkeling ook binnenkort voor u beschikbaar.

Met het openstellen van de VIA en Call Valorisatie & Kennisontwikkeling wordt het laatste budget beschikbaar gesteld uit het zogeheten REACT-EU-fonds. Dit fonds is bedoeld voor het herstel van de economie – tijdens en na de coronacrisis – op een duurzame (groene), digitale en veerkrachtige manier. De drie noordelijke provincies en het SNN stellen hiervoor graag nogmaals geld beschikbaar.

Wat verandert er in hoofdlijnen?

De coronacrisis heeft een enorme impact (gehad), juist voor veel ondernemers. Met het extra subsidiebudget dat beschikbaar is gekomen krijgt de innovatiekracht in de regio een extra stimulans. Zoals het lijkt blijven bovenstaande subsidies inhoudelijk hetzelfde, maar op een aantal punten (denk aan het subsidiepercentage en het maximum subsidiebedrag) zal de subsidieverstrekker een stapje terug gaan naar het ‘oude normaal’. Zodat ze met het lagere beschikbare budget zoveel mogelijk partijen kunnen laten profiteren van deze subsidies. Ook sorteren ze verder voor op de ontwikkelingen van het nieuwe EFRO-Programma dat in het voorjaar van 2022 start, waarin onder andere samenwerking wordt beloond en het delen van kennis wordt aangemoedigd.

Wanneer open?!

Eind oktober/begin november vindt de definitieve besluitvorming door het Dagelijks Bestuur van het SNN en Gedeputeerde Staten van de drie noordelijke provincies plaats. De verwachting is dat de loketten voor de Call Valorisatie & Kennisontwikkeling én de VIA-subsidie half november a.s. opengaan.

Een aanvraag vast voorbereiden is mogelijk. Let wel op: de aan te leveren stukken kunnen afwijken van die van afgelopen voorjaar. Het is dus verstandig te wachten met het invullen van formulieren en opstellen van stukken totdat de nieuwe regelingen officieel bekend zijn.

Zodra de definitieve openingsdata bekend zijn, zullen we dit communiceren via onze website en social media kanalen.

VIA subsidie en Call Valorisatie & Kennisontwikkeling

Bron: SNN