Energiebesparing eigen huis gaat weer open in 2019!

Energiebesparing eigen huis gaat weer open!

Energiebesparing eigen huis gaat na een tijdelijke stop weer open voor eigenaar-bewoners. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting eind augustus plaats. Dit betekent dat u als eigenaar-bewoner de subsidie vanaf dan kunt gaan aanvragen.

Wilt u voor de subsidie SEEH in aanmerking komen, dan moet u minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitvoeren. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is verder dat u als aanvrager zowel de eigenaar als bewoner bent van de woning en ook niet eerder SEEH subsidie kreeg.

Wat er tot nu toe bekend is

Naar verwachting kan er vanaf eind augustus/begin september weer subsidie worden aangevraagd onder de regeling energiebesparing eigen huis. De voorwaarden voor de regeling zullen dan ook worden gepubliceerd in de Staatscourant. 

Tevens is het volgende bekend:

  • Een eigenaar-bewoner kan de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus ná de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Let op: er is alleen subsidie beschikbaar voor de maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden.
  • Tot en met 2020 bedraagt het beschikbare subsidiebudget € 84 miljoen.
  • Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatie-maatregelen, dit vanwege een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze wordt uitgebreid naar isolatie.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de regeling als:

  • De bestaande woning uw eigendom en hoofdverblijf is, of dat deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie.
  • Als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

Zodra er meer bekend wordt gemaakt over de regeling zullen wij dit plaatsen op onze website. 

Bron: RVO.nl 

energiebesparing eigen huis