Extra geld voor EBG regelingen - Katoele Subsidie Experts

Extra geld voor EBG 

Het Economic Board Groningen heeft extra geld voor EBG regelingen beschikbaar gesteld.

Voor de EBG adviesregeling is € 150.000,- extra budget beschikbaar. Voor de EBG innovatieregeling is € 250.000,- extra budget beschikbaar gesteld. 

EBG Adviesregeling

Wat is het doel van de EBG AdviesregelinG? Het doel van de regeling is het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van MKB ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van MKB ondernemingen wanneer behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt.

Vindt hier de EBG adviesregeling.

EBG Innovatieregeling

Wat houdt de EBG InnovatieregelinG in? Het doel van de regeling is om onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming te stimuleren waarmee de betreffende onderneming zijn concurrentievermogen structureel wil versterken.

Vindt hier de EBG innovatieregeling.

extra geld voor ebg