SDE najaarsronde 2019 - Katoele Subsidie Experts

SDE najaarsronde 2019

SDE najaarsronde 2019, met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) kunt u subsidie ontvangen voor het opwekken van duurzame energie zoals windenergie, zonnepanelen en energie uit biomassa.

Met de subsidie kunt u het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie compenseren. De subsidie wordt verstrekt over een periode van 8, 12 tot soms wel 15 jaar.

Openstellingsrondes

Openstellingsronde
SDE+ najaar 2019
 
Fasegrens hernieuwbare
elektriciteit en/of warmte
€/kWh
Fasegrens hernieuwbaar gas
€/kWh*
 
Fase 1
29 oktober, 9:00 uur tot 4 november, 17:00 uur
 0,090  0,064
Fase 2
4 november, 17:00 uur tot 11 november, 17:00 uur
 0,110  0,078
Fase 3
11 november, 17:00 uur tot 14 november, 17:00 uur   
 0,130  0,092

*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17).

Vindt hier de volledige regeling

SDE najaarsronde 2019