Verduurzaming sportaccommodaties: Groen-Geel Groningen

Verduurzaming sportaccommodaties: Groen-Geel Groningen

De samenwerking met Katoele Subsidie Experts hebben wij als prettig ervaren. Door de laagdrempeligheid, kennis & kunde van één van de medewerkers van Katoele is onze subsidieaanvraag bij de RVO een succes geworden!’ Rémon Tanis, Penningmeester bij Groen-Geel

Groen Geel

De organisatie: Groninger voetbalvereniging Groen-Geel

Groen-Geel is een dynamische en groeiende sportvereniging. Dat groeien gaat zelfs twee kanten op: zowel wat het sportieve niveau betreft als het ledental. Lid zijn van Groen Geel betekent meer dan voetballen alleen. Ieder spelend lid is namelijk ook vrijwilliger. Dit zorgt voor een unieke sfeer en verbondenheid met de club. De club kiest bovendien elk jaar een goed doel, waarvoor op sportieve manier geld wordt ingezameld.

Het project

Het clubgebouw van Groen-Geel op het sportpark Corpus den Hoorn was hard aan renovatie toe: in de oude situatie was er te weinig kleedruimte om op wedstrijddagen alle teams te herbergen en de staat van onderhoud was onder de maat.
Het project bestaat uit de renovatie van de bestaande kantine, toiletgroep en 4 kleedkamers en ten tweede de nieuwbouw van 2 kleedkamers. Het gebouw wordt niet alleen verbeterd en uitgebreid, maar ook duurzamer gemaakt door goede isolatie en energiezuinige verlichting toe te passen.
Om de verbouwing mogelijk te maken is een beroep gedaan op de Investeringsregeling Sport van de gemeente Groningen en op de landelijke regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS).

De regeling

Sportaccommodaties verbruiken veel energie. De energierekening is daarmee een stevige kostenpost. Op besparing van energie en gebruik van duurzame energiebronnen is daarom veel winst te behalen. Een lagere energierekening en milieuwinst, dat is dus win – win!
Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is een nationale regeling die sportverenigingen wil helpen om hun accommodatie duurzamer te maken. In aanmerking komen investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Lees meer over de regeling: Verduurzaming Sportaccommodaties

Verkennen wat de mogelijkheden voor uw sportvereniging zijn? Neem contact met ons op! Ons contactformulier vindt u hier.