Herbestemmen bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Friesland

Subsidieregeling herbestemmen bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Friesland

Bent u eigenaar van een gebouw binnen bestaand bebouwd gebied of eigenaar van een karakteristieke boerderij buiten bestaand bebouwd gebied? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen voor het herbestemmen van dit gebouw naar nieuwe zelfstandige woonruimte of flexwoonruimte met de subsidieregeling herbestemmen bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Friesland. 

Specifiek wordt voor het herbestemmen van karakteristieke boerderijen tot zelfstandige woonruimte buiten bestaand bebouwd gebied € 150.000,- beschikbaar gesteld. Voor het herbestemmen van gebouwen binnen bestaand bebouwd gebied tot flexwoonruimte (tijdelijke zelfstandige woonruimte voor maximaal 15 jaar) wordt een bedrag van € 225.000,- beschikbaar gesteld. Voor de herbestemming van andere gebouwen tot zelfstandige woonruimte binnen bestaand bebouwd gebied is € 960.500,- beschikbaar.

In totaal is er in 2022 een bedrag beschikbaar van € 1.335.500,-.

Informatie over de subsidieregeling

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u op het moment van aanvragen in elk geval eigenaar van het gebouw te zijn. Verder dient voor alle onderdelen waarvoor u de subsidie aanvraagt het gebouw nog niet aangemerkt te zijn als woonruimte. U dient aan te tonen dat de voorgenomen activiteit leidt tot de realisatie van zelfstandige woonruimte. Wij vragen van u ook een schriftelijke verklaring van de gemeente dat deze bereid is medewerking te verlenen aan de transformatie naar zelfstandige woonruimte.

Het is belangrijk dat u nog niet bent begonnen met de feitelijke bouwwerkzaamheden. Dat kunt u pas doen nadat de aanvraag is ingediend.

Er zijn twee verschillende aanvragen, namelijk:

  • Herbestemmen binnen bestaand bebouwd gebied (woonruimte en flexwoonruimte)
  • Herbestemmen karakteristieke boerderijen buiten bestaand bebouwd gebied.

Subsidie aanvragen

Van 1 juli 2022 tot en met 24 december 2022 wordt de subsidieregeling opengesteld. Het subsidiebedrag is € 7.500,- per nieuw te realiseren zelfstandige woonruimte met een maximum van € 50.000,- per gebouw.

Herbestemmen bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte Friesland

Bron: Provincie Friesland