SABE voor kennisoverdracht samenwerkingsverbanden

Samen leren in project over duurzame landbouw : SABE voor kennisoverdracht samenwerkingsverbanden 

Wilt u samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw? Bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer of minder stikstofuitstoot? Als u voor zo’n samenwerkingsverband een project opzet, kunt u subsidie aanvragen bij de regeling SABE voor kennisoverdracht samenwerkingsverbanden.

Voor wie ?

Organiseert u een project voor een groep agrarisch ondernemers die samen willen leren over duurzame landbouw? Dan kunt u deze subsidie aanvragen.

De voorwaarden hiervoor zijn: 

 • Uw project gaat over een of meer onderwerpen welke onderstaand worden genoemd. 
 • ” ” project bestaat uit trainingen, workshops, coaching, voorlichting en/of demonstraties.
 • ” ” project duurt tot uiterlijk 1 april 2025.
 • ” ” medewerkers zijn opgeleid om uw project te kunnen uitvoeren.
 • U heeft geen agrarisch bedrijf.
 • U heeft geen bedrijf voor de verkoop van landbouwproducten, gewasbeschermingsmiddelen, diervoeders, landbouwmechanisatieproducten of meststoffen.

Onderwerpen, waarover gaat uw project? 

Uw project gaat over duurzame landbouw. U behandelt één of meer van deze onderwerpen:

Kringlooplandbouw

 • (stikstof)uitstoot en hergebruik nutriënten
 • gezonde bodem, water en teeltsystemen
 • weerbare teeltsystemen en gewasbescherming
 • circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
 • natuurinclusieve landbouw
 • precisielandbouw

Duurzaam ondernemerschap

 • persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf
 • horizontale samenwerking
 • bedrijfsopvolging
 • duurzaam verdienvermogen

Aanvragen en budget SABE voor kennisoverdracht samenwerkingsverbanden 

Deze regeling is nog op tot en met donderdag 14 juli 2022, 23.59 uur. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 80% van uw projectkosten. Het subsidiebedrag is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000. Hiervan betaalt u bijvoorbeeld loonkosten of de kosten om een zaal te huren.

SABE voor kennisoverdracht samenwerkingsverbanden

Bron: RVO