Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).

Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidieverstrekkers de subsidie uitkeren in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stellen deze per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Categorieën

De SCE biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare (duurzame) energie binnen een postcoderoosgebied. Het gaat om de categorieën:

  • Zon-PV
  • Wind
  • Waterkracht

Aanvragen 

Het indienen van een aanvraag is mogelijk tot en met donderdag 1 december 2022, 17.00 uur. 

Het budget is € 150 miljoen. Er volgt jaarlijks een nieuwe openstellingsronde tot 1 april 2026. De uiterste datum van het in gebruik nemen van een techniek in de categorie Zon-PV is gewijzigd van 1,5 jaar naar 2 jaar (na de datum van de beschikking tot subsidieverlening). Voor de categorieën Wind en Waterkracht geldt nog steeds een realisatietermijn van 3 jaar.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Bron: RVO