IDS-RLS Integraal Duurzame Stallen - Katoele Subsidie Experts

IDS-RLS

IDS-RLS Integraal Duurzame Stallen

Agrarische ondernemers die in de huisvesting van hun dieren willen investeren en daarbij extra rekening houden met dierenwelzijn én zorgen voor een vermindering van de ammoniakuitstoot, komen in aanmerking voor de subsidie ids-rls.

De overheid, de veehouderij en verwerkende industrie willen dat de veeteeltsector zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk wordt. Ze streven daarbij naar vermindering van de uitstoot van ammoniak.

Wie komen er in aanmerking?

Deze subsidie kan aangevraagd worden door veehouders (melkvee, vleesvee en kalveren, varkens, schapen en geitenpluimvee, inclusief eenden en kalkoenen, konijnen) die willen investeren in duurzame stallen. De investering gaat hierbij verder dan de gangbare norm. De stal die u gaat (ver)bouwen ligt in een Natura 2000-gebied met stikstofproblemen of maximaal drie kilometer daarbuiten.”

Lees hier alles over de regeling.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen of wilt u graag meer weten over de regeling? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

ids-rls

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: