Integraal Duurzame Stallen gaat dit jaar nog weer open!

Integraal Duurzame Stallen gaat dit jaar nog weer open!

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het realisatieplan van haar visie op een duurzame en sterke landbouw in 2030 naar de Twee Kamer gestuurd. 

Integraal Duurzame Stallen

In het realisatieplan meldt Schouten concrete aanstaande openstellingen van subsidieregelingen, onderstaand de melding over de Integraal Duurzame Stallen:

  • Een subsidieregeling voor integraal duurzame en emissiearme stalsystemen wordt nog dit jaar opengesteld. Deze regeling is zowel gericht op innovatie- en proefprojecten als op investeringsprojecten van voorlopers (first movers) voor brongerichte emissiebeperkende maatregelen. Dankzij deze regeling zullen op de middellange en lange termijn de emissies uit stallen naar de leefomgeving verder verminderd en dierenwelzijn en diergezondheid verder verbeterd.

Vind hier de volledige regeling.

Bron: Rijksoverheid

Integraal Duurzame Stallen