Investeringen in integraal duurzame stallen glb - Katoele Subsidie Experts

Investeringen in integraal duurzame stallen glb

Investeringen in integraal duurzame stallen glb – IDS GLB

Agrarische ondernemers die in de huisvesting van hun dieren investeren en daarbij extra rekening houden met dierenwelzijn én zorgen voor een vermindering van de ammoniakuitstoot, krijgen hiervoor subsidie. Wat houdt investeringen in integraal duurzame stallen glb in? Deze subsidie valt onder het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met de subsidie Investeringen in Integraal Duurzame Stallen GLB investeren agrarisch ondernemers in de huisvesting van hun dieren waarbij ze extra rekening houden met dierenwelzijn.

Het ministerie van Economische Zaken, de veehouderij en de verwerkende industrie willen dat de veeteelt zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk wordt. Ze streven daarbij naar vermindering van de uitstoot van ammoniak.

Wie komen in aanmerking?

Deze regeling is bestemd voor veehouders die willen investeren in de huisvesting van hun dieren en daarbij extra rekening houden met dierenwelzijn én zorgen voor een vermindering van de uitstoot van ammoniak.

Lees hier alles over de regeling.

Wat zijn de subsidiabele kosten?

De meerkosten van de stal wordt vergoed. Meerkosten zijn het verschil tussen de kosten voor de normstal en de totale kosten voor de integraal duurzame stal. Deze extra kosten maakt u voor verbetering van dierenwelzijn en, voor zover van toepassing, voor verbetering van de arbeidsomstandigheden, het milieu of van diergezondheid.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen of wilt u graag meer weten over de regeling? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Investeringen in integraal duurzame stallen glb

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: