Investeringen in integraal duurzame stallen rls - Katoele Subsidie Experts

Investeringen in integraal duurzame stallen rls

Investeringen in integraal duurzame stallen rls – IDS RLS

Agrarische ondernemers die in de huisvesting van hun dieren willen investeren en daarbij extra rekening houden met dierenwelzijn én zorgen voor een vermindering van de ammoniakuitstoot, komen in aanmerking voor de subsidie investeringen in integraal duurzame stallen rls.

De overheid, de veehouderij en verwerkende industrie willen dat de veeteeltsector zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk wordt. Ze streven daarbij naar vermindering van de uitstoot van ammoniak.

Komt u in aanmerking?

Deze subsidie is bedoeld voor veehouders (melkvee, vleesvee en kalveren, varkens, schapen en geitenpluimvee, inclusief eenden en kalkoenen, konijnen) die willen investeren in duurzame stallen. De investering gaat hierbij verder dan de gangbare norm. De stal die u gaat (ver)bouwen ligt in een Natura 2000-gebied met stikstofproblemen of maximaal drie kilometer daarbuiten.

Lees hier alles over de regeling.

Vergoeding

Een deel van de meerkosten komt voor vergoeding in aanmerking. De meerkosten zijn het verschil tussen de kosten voor de normstal en de totale kosten voor de integraal duurzame stal. Deze extra kosten worden gemaakt voor verbetering van dierenwelzijn, verbetering van het milieu of van diergezondheid.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen of wilt u graag meer weten over de regeling? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Investeringen in integraal duurzame stallen rls

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: