investeren in integraal duurzame stallen rls - Katoele Subsidie Experts

Investeringen in integraal duurzame stallen rls

Duurzame stallen rls – Agrarische ondernemers die in de huisvesting van hun dieren willen investeren en daarbij extra rekening houden met dierenwelzijn én zorgen voor een vermindering van de ammoniakuitstoot, komen in aanmerking voor subsidie.

De overheid, de veehouderij en verwerkende industrie willen dat de veeteeltsector zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk wordt. Ze streven daarbij naar vermindering van de uitstoot van ammoniak.

Voor wie

Deze subsidie kan aangevraagd worden door veehouders (melkvee, vleesvee en kalveren, varkens, schapen en geitenpluimvee, inclusief eenden en kalkoenen, konijnen) die willen investeren in duurzame stallen. De investering gaat hierbij verder dan de gangbare norm. De stal die  u gaat (ver)bouwen ligt in een Natura 2000-gebied met stikstofproblemen of maximaal drie kilometer daarbuiten.”

Voorwaarden

De stal die u gaat (ver)bouwen ligt in een Natura 2000-gebied met stikstofproblemen of maximaal drie kilometer daarbuiten.

 • De investering leidt tot minimaal 25% minder uitstoot van ammoniak.
 • Er wordt voor het welzijn van de dieren verder dan de wettelijke eisen of gangbare norm gebouwd.

Beoordelingscriteria

 • De mate waarin de investering zorgt voor een verbetering van het dierenwelzijn ten opzichte van de situatie in de normstal.
 • De mate waarin de investering zorgt voor een verbetering van het milieu ten opzichte van de normstal.
 • De fase van marktintroductie waarin de investering verkeert.
 • De mate waarin de investering economisch of technisch perspectief heeft ten opzichte van de normstal.
 • De mate waarin de investering zorgt voor een verbetering van arbeidsomstandigheden ten opzichte van de situatie in de normstal.
 • De mate waarin de investering zorgt voor een verbetering van diergezondheid ten opzichte van de situatie in de normstal.
 • De mate waarin de ammoniakuitstoot wordt verminderd.
 • Heeft u al een bouwvergunning (omgevingsvergunning) aangevraagd of ontvangen? Of heeft u geen vergunning nodig voor uw investering?

Budget

40% van de meerkosten worden vergoed. De meerkosten zijn het verschil tussen de kosten voor de normstal en de totale kosten voor de integraal duurzame stal. Deze extra kosten worden gemaakt voor verbetering van dierenwelzijn en, voor zover van toepassing, voor verbetering van het milieu of van diergezondheid.

Indieningstermijn

De regeling is op dit moment gesloten.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Successen

Herder Agro is één van de ondernemers voor wie Katoele Subsidie Experts succesvol deze subsidie heeft aangevraagd. Lees meer over dit project:
Herder Agro

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: