Investeringsagenda Provincie Drenthe 2020 - 2023

Investeringsagenda Provincie Drenthe geen 50, maar 63 miljoen aan investeringen in Drenthe tot 2023

De investeringsagenda Provincie Drenthe laat zien dat de Provincie de komende jaren geen 50, maar 63 miljoen euro gaat investeren. Dit bedrag is opgehoogd omdat er vanwege de coronacrisis extra hulp nodig is op bepaalde plekken. Zo gaat het grootste deel van het extra geld naar de binnensteden Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen. 

Waar word geïnvesteerd?

Er gaat 14,4 miljoen naar het Regiostedenfonds. Hiermee willen ze ruimte bieden om de vier steden (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen) aantrekkelijker te houden. Dit willen ze doen door meer biodiversiteit, verblijfsrecreatie en vormen van wonen te creëren. 

De provincie wil tevens inzetten op betere fietsverbindingen. Dit voor zowel scholieren als voor woon-werkverkeer. 

Voor Coevorden, Roden en Beilen komt geld vrij via het Herstructureringsfonds om de centra op te knappen. Eerder werden er onder meer al plannen gemaakt voor duurzame landbouw, hoger onderwijs, vitale vakantieparken en het opknappen van de binnensteden. Deze plannen bestaan nog steeds, hier is niks van geschrapt. 

Duurzame landbouw

Voor duurzame landbouw is 7 miljoen beschikbaar. 4 miljoen is bedoeld voor de landbouw en 3 miljoen voor de leefomgeving. 

Energietransitie

Naar energietransitie gaat 9 miljoen. Dit gaat vooral gebruikt worden om de productie van waterstof op gang te helpen. Tevens is het geld bedoeld voor lokale energie coöperaties, wind-zonnepark energie en nieuwe slimme oplossingen ter vervanging van gas en olie. 

Sociale agenda 

Naar de sociale agenda gaat 7 miljoen. Dit zijn diverse agenda’s welke met zorg en welzijn te maken hebben. 

Hoger Onderwijs 

6 miljoen gaat naar het hoger onderwijs in Drenthe. Dit geld gaat naar de groene chemiecampus in Emmen en naar het project Universiteit van het Noorden. 

Cultuur en sport 

Voor cultuur en sport is 2 miljoen beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor musea, monumenten en voor ambities in de Cultuurnota. 

Recreatie en toerisme 

Naar recreatie en toerisme gaat 9 miljoen. Hiervan is 4 miljoen bedoeld voor het verbeteren van recreatief fietsen, 2,5 miljoen voor de vrijetijdseconomie en 2,5 miljoen voor Vitale Vakantieparken. 

MKB 

Voor het MKB is 1 miljoen beschikbaar. De GS wil dit gebruiken als risicodekking voor een leenpot van tien miljoen waaruit het MKB geld kan halen om te groeien en/of kansrijke innovatie projecten uit te voeren. 

Bron: RTV Drenthe 

Investeringsagenda Provincie Drenthe