Jola 2018 (Jonge Landbouwers) - Katoele Subsidie Experts

Jola 2018

Jola 2018 (Jonge Landbouwers) 

Jola 2018 is een regeling bedoeld als steun in de rug om bijvoorbeeld het bedrijf dat jonge landbouwers van hun ouders hebben overgenomen, te moderniseren en duurzamer te maken. Het ministerie van Economische Zaken noemt jonge boeren heel belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse landbouw.

Wat zijn de voorwaarden?

Jonge boeren die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten i.i.g. voldoen aan de volgende voorwaarden :

 • op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn
 • langdurige zeggenschap hebben in de onderneming
 • zich voor het eerst hebben gevestigd op een landbouwbedrijf
 • voldoende vakbekwaam zijn
 • nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van een eerdere subsidieregeling ‘Jonge landbouwers’
 • het maakt niet uit hoe lang de ondernemer al in de maatschap zit

Subsidiabele kosten

Investeringen gericht op verduurzaming komen in aanmerking. De investeringen zijn opgedeeld in veertien investeringscategorieën. Per investering wordt een hoeveelheid punten toegekend. Deze punten bepalen welke plek de aanvrager in de rangschikking krijgt. Hoe meer punten, des te hoger de plek op de ranglijst en hoe groter de kans op subsidie. Het nog niet duidelijk of bij een aanvraag met meerdere investeringen de punten worden opgeteld.

De subsidieregeling per Provincie

Besloten is dat de provincies zelf een uniforme subsidieregeling voor jonge landbouwers zullen openstellen, waaraan een relatief korte investeringslijst is gekoppeld. Voorheen voerde het ministerie de regeling zelf landelijk uit. Dat hiervoor is gekozen, komt door eerder tussen provincies en het ministerie gemaakte decentralisatie afspraken rond de uitvoering van POP3, waar de Jonge Landbouwersregeling onder valt. Afgesproken is dat er, daar waar echt nodig, provinciale accentverschillen kunnen worden aangebracht, maar dat dit beperkt gebeurt.

Lees hier alles over de regeling.

jola 2018

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: