Leader Zuidoost-Drenthe 2018 - Katoele Subsidie Experts

Leader Zuidoost-Drenthe 2018

Leader Zuidoost-Drenthe 2018

Leader Zuidoost-Drenthe 2018 is een programma voor en van de regio. In Zuidoost-Drenthe richt het programma zich op vitalisering van de regio. De basis van de strategie in deze regio is bouwen op lokale kracht, toegespitst op ‘sociale cohesie’ en ‘lokale economie’.

Globaal staat leader voor een vitaal platteland om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is het doel van LEADER, een Europees subsidie-, kennis-, en actieprogramma. Het is een vliegwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

Speerpunten

 • Versterken van lokale samenwerking
 • Versterken van de toeristische sector
 • Banenmotor MKB: versterking en innovatie
 • Optimaliseren (digitale) bereikbaarheid
 • Versterking van woon- en leefomgeving

Projecten kunnen zich bijvoorbeeld richten op uitwisseling van kennis, producten en diensten in een netwerk, op kennisverwerving door samenwerking met kennisinstellingen, op scholing voor ondernemers of werknemers, maar ook op de herbestemming van leegstaande gebouwen of het opzetten van een bewonerscoöperatie.

Lees hier alles over Leader Zuidoost-Drenthe.

Succes met Leader Zuidoost-Drenthe

Katoele Subsidie Experts heeft de LEADER subsidie aangevraagd voor het project “Langer op de Nuuverstee”. Doel van dit project is om meer toeristen naar Borger te trekken en te zorgen dat zij de gemiddelde duur van hun verblijf verlengen. Dit project geeft een economische impuls door een kwaliteitsverhoging en uitbreiding van camperplaats De Nuuverstee. Innovatie, duurzaamheid en samenwerking staan centraal: de kwaliteitsverbetering bestaat o.a. aanleg van een bewegingstuin, sauna, duurzaamheidsmaatregelen, en de samenstelling van dagarrangementen samen met andere ondernemers.

Lees hier het volledige verhaal, of bekijk het fotoalbum: Nuuverstee in beeld.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: