Leefbaarheid Groningen - Katoele Subsidie Experts

Leefbaarheid Groningen

Voor Leefbaarheid Groningen stelt de provincie 22 miljoen beschikbaar. De provincie Groningen stelt dit budget beschikbaar voor de komende 4 jaar. De subsidies van het uitvoeringsprogramma leefbaarheid worden ingezet om leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen.

“Ik ben er trots op dat het programma met de gemeenten en inwoners tot stand is gekomen. Dit helpt ons als provincie op de juiste manier te blijven investeren in de leefbaarheid van onze provincie.” : Gedeputeerde Leefbaarheid, Eelco Eikenaar

Leefbaarheid Groningen

voor wie?

De subsidies van het uitvoeringsprogramma leefbaarheid zijn voor de hele provincie.

Verdeling budget

Het budget wordt over drie onderdelen verdeeld:

  • een gebiedsgerichte aanpak voor het realiseren van toekomstbestendige (dorps-)kernen en wijken.
  • een locatiegerichte aanpak waarin er gewerkt wordt aan opvang van verschraling van het voorzieningenniveau en bevordering van ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie.
  • bewonersinitiatieven; hierbij worden door bewoners aangedragen initiatieven ondersteund die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken.

Met het Leefbaarheidsprogramma voor de komende vier jaar zet de provincie Groningen zich in om te werken aan een vitale provincie waarin mensen zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen wat zij belangrijk vinden in hun directe woon-, werk- en leefomgeving. Met het programma ondersteunt de provincie de mensen die het heft in eigen hand nemen om tot verbetering van de leefomgeving te komen.

Vragen?

Heeft u vragen of heeft u een idee? Wij helpen u graag verder. Onze contactgegevens vindt u hier.

Bron: Provincie Groningen