Meelworm Groeicurve - Katoele Subsidie Experts te Beilen

VIA Meelworm Groeicurve 

Binnen het project Meelworm Groeicurve wordt er een nieuw procedé ontwikkeld welke inspeelt op de voer efficiëntie van de meelwormenkweek. Vanuit de wetenschappelijke literatuur is bekend dat de meelworm een afwijkende voedingscurve heeft in vergelijking met het conventionele vee. De meelwormenkweek is er op ingericht dat er een lineaire groeicurve aanwezig is. Maar volgens de literatuur laat deze zich meer zien als een parabool, waarbij is het laatste stadia de meelworm zelfs in gewicht afneemt. Door meer te sturen op voer efficiëntie zal ook de gehele efficiëntie van de meelwormenkweek verbeteren. Voor het ontwikkelen van een nieuw procedé kijken ze onder andere naar de varkenssector. Binnen de varkenshouderij slachten ze een varken als deze op een gewicht is van 110kg. Echter een varken kan een gewicht halen van 300kg. De varkens slachten ze op een gewicht van 110kg omdat ze dan het efficiëntst omgaan met hun voer. Hoe groter het varken hoe meer voer deze nodig heeft voor onderhoud en warmte, en hoe minder efficiënt deze omgaat met zijn voedingsstoffen. Door deze werkwijze toe te passen binnen de meelwormenkweek zullen de meelwormen tijdens een andere levensfase worden geoogst en efficiënter omgaan met hun voer.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

Meelworm Groeicurve