Ruimere voorschotten EFRO-subsidies! - Katoele Subsidie Experts

Ruimere voorschotten EFRO-subsidies

Ruimere voorschotten EFRO-subsidies. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland breidt haar dienstverlening uit door ruimere voorschotten beschikbaar te stellen voor EFRO-subsidies. 

Voorschot aanvragen

Ondernemers die een aanvraag hebben ingediend voor de subsidies Valorisatie, Kennisontwikkeling, de Open Innovatie Call en Proeftuinen, kunnen nu al met terugwerkende kracht een voorschot van 20% aanvragen.

Vanaf 1 juli is aanstaande mogelijk om voor de subsidies VIA 2018 en de KEI 2018 een voorschot van 40% aan te vragen.

Wat doet het SNN?

Het SNN is een Europese managementautoriteit. De organisatie beheert en verdeelt de subsidies vanuit het Rijk en Europa, die als doel hebben de economie te versterken in de drie noordelijke provincies. De subsidie gaat naar innovatie- en onderzoeksprojecten, maar is ook bestemd voor stimuleringsregelingen voor het regionale midden- en kleinbedrijf.

Bron: www.snn.nl

Ruimere voorschotten EFRO-subsidies

Ruimere voorschotten EFRO-subsidies