Ruimere voorschotten EFRO-subsidies! - Katoele Subsidie Experts

Ruimere voorschotten EFRO-subsidies

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland breidt haar dienstverlening uit door ruimere voorschotten beschikbaar te stellen voor EFRO-subsidies. 

Voorschot aanvragen

Ondernemers die een aanvraag hebben ingediend voor de subsidies Valorisatie, Kennisontwikkeling, de Open Innovatie Call en Proeftuinen, kunnen nu al met terugwerkende kracht een voorschot van 20% aanvragen.

Vanaf 1 juli is aanstaande mogelijk om voor de subsidies VIA 2018 en de KEI 2018 een voorschot van 40% aan te vragen.

Wat doet het SNN?

Het SNN is een Europese managementautoriteit. De organisatie beheert en verdeelt de subsidies vanuit het Rijk en Europa. Het doel hiervan is de economie te versterken in de drie noordelijke provincies. De subsidie is bedoeld voor innovatie- en onderzoeksprojecten maar biedt ook mogelijkheden voor stimuleringsregelingen voor het regionale midden- en kleinbedrijf.

Bron: www.snn.nl

Ruimere voorschotten EFRO-subsidies

Ruimere voorschotten EFRO-subsidies