Kennisontwikkeling 2017 - Katoele Subsidie Experts

Kennisontwikkeling 2017

Kennisontwikkeling 2017

Kennisontwikkeling 2017

Kennis is een cruciale voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken, processen of verdienmodellen, komt innovatie niet tot stand. De call Kennisontwikkeling 2017 heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen.

Voor wie

Binnen deze call worden met name aanvragen van samenwerkende mkb-bedrijven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties verwacht.

Type projecten

De call biedt subsidie voor twee typen projecten:

1. Voorwaardenscheppende project

Voorwaardenscheppende projecten geven een antwoord op de vraag: hoe komen we van netwerken tot op innovatie gerichte samenwerkingsprojecten?

2. Kennisontwikkelingsproject

Behalve voor voorwaardenscheppende maatregelen biedt de call ook subsidiemogelijkheden voor concrete kennisontwikkelingsprojecten. Het gaat om projecten die zich richten op kennisontwikkeling, zijnde een onderzoeksproject of andersoortig project waarin kennisuitwisseling centraal staat.

Binnen het project dienen minimaal twee partijen met elkaar samen te werken, waaronder minimaal één MKB-onderneming. Het project dient een sterk onderscheidend karakter en een perspectief op innovatie te hebben.

Budget

kennisontwikkeling

 

 

 

De looptijd van het project is maximaal 3 jaar na afgifte van de verleningsbeschikking.

Openstelling

Deze regeling is momenteel gesloten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: