MIA Vamil 2020, Milieulijst gepubliceerd! - Katoele Subsidie Experts

Mia Vamil 2020, milieulijst geplaatst!

Voor de MIA Vamil 2020 is meer budget beschikbaar dan in 2019. Voor 2020 is een budget van € 124 miljoen euro beschikbaar! 

Wijzigingen milieulijst

In totaal zijn er 23 bedrijfsmiddelen van de milieulijst verdwenen en 52 nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd aan de milieulijst van 2020! 

Onderstaand een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen van de lijst die voor u interessant kunnen zijn : 

  • F 6441 Paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en -infiltratie
  • B 2217 Getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee
  • F 2146 Voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
  • F 3417 Elektrische verreiker

Vindt hier de volledige regeling

MIA Vamil 2020