MIA Vamil 2021 33 bedrijfsmiddelen verdwenen 50 nieuw toegevoegd

MIA Vamil 2021

De MIA Vamil subsidie is voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke technieken. Voluit heet de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Via de MIA Vamil regeling kunt u:
• fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
• innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

Budget MIA Vamil 2021

Het budget voor de MIA is in 2021 €114,- miljoen en voor de Vamil is €25,- miljoen beschikbaar. 

Vervallen Bedrijfsmiddelen

Ten opzichte van 2020 vervallen de volgende 33 bedrijfsmiddelen in 2021:

 • A 0001 Nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie
 • F 1110 Productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics
 • F 1112 Vergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor
 • A 1113 Algen-, wieren- of kroossysteem voor afvalwaterverwerking
 • F 1205 Apparatuur voor duurzamer produceren (aanpassen bestaande situatie)
 • G 1230 Standtijdverlengingssysteem voor olie (aanpassen bestaande situatie)
 • A 1285 Verfemmer voor het verwarmen van alkydverf
 • F 1404 Sorteerrobots voor afval
 • A 1345 Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation
 • F 1423 Productieapparatuur voor beter recyclebare verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)
 • F 1442 Hydrothermale oxidatie-installatie
 • B 1520 Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen
 • F 1470 Recyclinginstallatie voor bitumineus afval
 • B 1590 Verwerkingsinstallatie voor luiers
 • D 1616 Inzamelinstallatie voor blikjes en flessen zonder statiegeld
 • B 1812 Meubilair op basis van hergebruikte materialen of componenten
 • B 2110 Kas voor milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’
 • F 2114 Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij
 • B 2315 Teeltsysteem voor bladgewassen op water
 • A 2316 Milieuvriendelijke productie in een gebouw volgens ‘On the way to PlanetProof’
 • D 2323 Monitoringssysteem voor plantactiviteit in de vollegrondteelt
 • A 2621 Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling
 • E 2359 Potafdekinstallatie
 • A 2631 Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in supermarkten
 • A 3120 Loodvrij accupakket voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen
 • B 3460 Stofarme veeg(zuig)machine
 • B 4416 Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de chemische of voedingsmiddelenindustrie
 • F 5125 Onderwatergeluidsschadebeperkende apparatuur
 • F 5129 Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen
 • B 5321 Grondwaterbeheerssysteem met nuttig gebruik van saneringswater
 • A 5331 Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie
 • F 5345 Apparatuur voor het karakteriseren en monitoren van verontreinigde locaties
 • F 5320 Grondwatersaneringssysteem met nuttig gebruik van saneringswater

Nieuwe bedrijfsmiddelen in 2021 

De volgende 50 nieuwe bedrijfsmiddelen zijn opgenomen in de lijst voor 2021:

 • F 1101 Productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics
 • F 1106 Productiesysteem met micro-organismen
 • B 1122 Biologische ontvettingseenheid voor vaar- of voertuigonderdelen (aanpassen bestaande situatie)
 • B 1202 Grondstofbesparende industriële apparatuur
 • F 1203 Productieapparatuur voor duurzamere producten met terugnamegarantie
 • A 1204 Productieapparatuur voor duurzamere producten
 • F 1211 3D-printer voor duurzamer produceren
 • F 1260 Productieapparatuur voor goed recyclebare kunststof verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)
 • A 1261 Productieapparatuur voor redelijk recyclebare kunststof verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)
 • F 1305 Apparatuur of voorziening voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen
 • F 1310 Herbruikbare uitvaartkist
 • A 1401 Recyclingapparatuur
 • F 1418 Recyclingapparatuur voor textiel
 • F 1419 Recyclingapparatuur voor spuitbussen
 • A 1562 Droger voor kunststofrecyclaat
 • F 1300 Productieapparatuur voor refurbishment of hergebruik
 • F 1306 Afvulmachine voor herbruikbare verpakkingen
 • A 1600 Scheidingsapparatuur voor afval
 • F 1704 Installatie voor het afbreken van microverontreinigingen in water
 • D 2131 Luisdicht insectengaas met vochtafvoer (aanpassen bestaande situatie)
 • F 1315 Apparatuur voor hergebruik van absorptiekorrels
 • F 2300 Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken
 • D 2318 Elektrisch aangedreven hoogwerker voor de boom- en fruitteelt
 • G 2344 Voorziening voor het benutten van effluent in de glastuinbouw of open teelt
 • A 2355 Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom (hoogspanning)
 • A 2630 Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in de horeca
 • F 2711 Verwerkingsapparatuur voor algen, kroos of (zee)wieren
 • F 2714 Apparatuur voor de winning van blad-eiwit
 • E 3114 Elektrisch aangedreven motor, L7e-voertuig of niet gekentekend voertuig
 • A 3210 Toegangssysteem voor een (waterstof-)elektrische deelauto
 • B 3341 Oxidatiereactor voor waterreiniging aan boord van een vaartuig (aanpassen bestaande situatie)
 • A 3418 Hybride aangedreven land- of bosbouwtrekker met range-extender
 • A 3419 Elektrisch werktuig op een truckchassis
 • E 3420 Mobiel elektrisch hijswerktuig
 • B 3421 Hybride aangedreven mobiele toren- of telescoopkraan
 • A 4000 Nieuwe en innovatieve emissiereducerende technologie
 • D 4208 Vacuüm middenspanningsschakelsysteem
 • F 4240 Chiller met water als koudemiddel
 • F 5122 Systeem voor het verbeteren van kwaliteit van maaisel
 • E 5341 Vergroening van een bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)
 • F 6210 Keramische bakstenen met ten minste 60% gerecycled materiaal
 • F 6216 Geopolymeer betontegel met ten minste 80% gerecycled materiaal
 • B 6218 Isolatiemateriaal uit 100% gerecycled polystyreen
 • F 5417 Apparatuur voor veilig waterstoftransport
 • A 6219 Kalkhennep op basis van hydraatkalk
 • A 6310 Akoestische panelen van schapenwol
 • F 6340 Composteerbaar vloerkleed met terugnamegarantie
 • F 6341 Lichtgewicht naaldvilt tapijttegels op basis van gerecycled textiel en biomassa
 • A 6342 Circulair tapijt met terugnamegarantie
 • B 6343 Tapijttegels op basis van 80% gerecycled materiaal

Lees hier de MIA Vamil regeling