MIA Vamil jaarverslag 2019 bedrijven deden volop duurzame investeringen

MIA Vamil jaarverslag 2019 bedrijven deden volop duurzame investeringen

Het MIA Vamil jaarverslag 2019 is gepubliceerd! Ten opzichte van 2018 is het aantal meldingen bij de MIA Vamil met 64% gestegen. 

De Nederlandse overheid gaf naar schatting € 146 miljoen aan belastingvoordeel dat berekend is op basis van het totaal gemelde investeringsbedrag van € 3,7 miljard. Het totaal aantal meldingen steeg van 21.147 in 2018 naar 34.738 in 2019. Ondernemers klopten vooral bij de MIA\Vamil aan voor fiscale steun bij investeringen in:

  • Duurzame mobiliteit (€ 64 miljoen)
  • Duurzame landbouw (€ 25 miljoen)
  • Duurzaam bouwen (€ 24 miljoen)
  • Circulaire economie (€ 23 miljoen)

Het via de MIA Vamil te verkrijgen fiscaal voordeel komt naast duurzame mobiliteit vooral ten goede aan investeringen in duurzame landbouw, duurzaam bouwen en de circulaire economie. Te denken valt aan investeringen in circulaire bedrijfsgebouwen, duurzame stallen en kassen, apparatuur voor recycling van grondstoffen en investeringen ten behoeve van de eiwittransitie.

Vind hier het jaarverslag

Vind hier de MIA Vamil regeling

Bron: RVO 

MIA Vamil jaarverslag 2019