Landbouwprojecten Groningen krijgt nieuw budget - Subsidie Experts

Landbouwprojecten Groningen

De provincie Groningen heeft nieuw budget beschikbaar gesteld voor landbouwprojecten Groningen. Totaal is dit budget circa €500.000,-. 

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties

In de provincie Groningen kunt u subsidie aanvragen voor het verzorgen van opleidingen of een andere vorm van kennisoverdracht aan landbouwers. 

De activiteiten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd moeten betrekking hebben op één of meer van de volgende beleidsdoelen:

  • Natuurinclusieve landbouw.
  • Precisielandbouw en / of kringlooplandbouw.

Vindt hier alles over de regeling.

Natuurinclusieve landbouw 

Wilt u graag natuurinclusieve landbouw Groningen invoeren in uw bedrijf? Deze subsidieregeling is bedoeld voor bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van:

  • Natuurinclusieve landbouw.
  • Verbetering van de verwerking en afzet van natuurinclusieve landbouwproducten.
  • Aanschaf van machines die geschikt zijn voor natuurinclusieve landbouw.

Het doel van de regeling is om landbouw en natuur dichter bij elkaar te brengen.

Vindt hier alles over de regeling

Landbouwprojecten Groningen

Bron: Provincie Groningen