Ondernemersimpuls Fryslân open voor aanvragen

Ondernemersimpuls Fryslân

De ondernemersimpuls Fryslân is er voor ondernemers, gevestigd in Fryslân. Heeft u door het Coronavirus een financieringsvraagstuk dat u niet ingevuld krijgt via reguliere financieringsmogelijkheden? Dan biedt de Provincie Fryslân samen met Ynbusiness en de FOM mogelijk een oplossing in de vorm van Ondernemersimpuls Fryslân!

Wat kunt u met deze regeling?

De afgelopen periode is gebleken dat het vaak lastig is om een door het Coronavirus ontstaan financieringsvraagstuk voor het Friese Micro- en kleinbedrijf in te vullen. De bestaande financieringsmogelijkheden en specifieke Coronaregelingen richten zich op andere sectoren en ondernemersvormen dan veelvuldig aanwezig zijn in Fryslân. In samenspraak met de provincie Fryslân en als samenwerking tussen Ynbusiness en de FOM richt Ondernemersimpuls Fryslân zich op deze groep ondernemers.

De ondernemersimpuls verstrekt leningen tussen € 50.000 en € 250.000 aan het Friese Micro- en kleinbedrijf die door het Coronavirus een financieringsvraagstuk hebben. Hieronder vallen ondernemingen tot 50 werknemers en tot een omzet van 10 miljoen euro. Dit geldt voor:

  • Eenmanszaken.
  • Vennootschappen onder firma.
  • Besloten vennootschappen.

En alle sectoren met uitzondering van primair agrarisch en vastgoed.

De regeling heeft een omvang van 4 miljoen euro en loopt tot 31 december 2020. 

Bron: Friese Ontwikkelings Maatschappij (FOM)

Ondernemersimpuls Fryslân