WBSO in 2021 - Katoele Subsidie Experts

WBSO in 2021: extra stimulans om te investeren in R&D

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in Research & Development (R&D) kunnen onder druk komen te staan. Het kabinet stelt daarom in 2021 extra budget beschikbaar voor de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Budget 2021

Het beschikbare budget voor de WBSO in 2021 bedraagt € 1.438 miljoen in plaats van € 1.281 miljoen.

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2021 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. In 2021 geldt een hoger tarief in de 1e schijf (deze gaat van 32% naar 40%).

Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf. Het starterstarief gaat in 2021 van 40% naar 50%. Met deze verhoging krijgen met name innovatieve mkb’ers en starters een extra stimulans om te investeren in R&D.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind 2020 bekend gemaakt.

Bron: RVO WBSO 2021

WBSO 2021