Ronde 2 Tender Valorisatie - Katoele Subsidie Experts

Ronde 2 tender valorisatie

Ronde 2 tender valorisatie: Subsidie voor samenwerkende MKB’ers die innoveren!

Het noordelijk mkb heeft veel goede ideeën voor innovaties maar komt er te weinig aan toe deze ideeën om te zetten in concrete acties. Vooral tussen productontwikkeling en marktintroductie is ondersteuning nodig.

De tender Valorisatie 2017 heeft tot doel dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

Er zijn twee tenders Valorisatie 2017, met als belangrijk verschil dat één van de twee zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot.

2e opening

Aanvragen kan van 3 juli tot en met 7 september 2017.

Meer weten over de regeling?

Lees hier alles.