Subsidie Innovatie, Krimp en Leefbaarheid Drenthe

Subsidie Innovatie, Krimp en Leefbaarheid Drenthe

Subsidie Innovatie, Krimp en Leefbaarheid Drenthe

Innovatie, krimp en leefbaarheid Drenthe

De provincie Drenthe maakt nieuwe subsidie bekend voor het versterken van de sociale leefbaarheid in de provincie. Met de regeling innovatie, krimp en leefbaarheid wil de provincie Drenthe een positieve impuls geven aan wonen, welzijn, werken, zorg, bereikbaarheid en burgerkracht.

Voor wie?

De subsidieregeling Innovatie, Krimp en Leefbaarheid heeft tot doel om een positieve impuls te geven aan wonen, welzijn, werken, zorg, bereikbaarheid en burgerkracht, met name voor inwoners van Drenthe voor wie dit niet vanzelfsprekend is en voor doelgroepen die extra aandacht verdienen. De projecten moeten betrekking hebben op ten minste één van de volgende sociale leefbaarheidsthema’s: onderwijs, sport en bewegen en zorg. Daarnaast moeten de projecten een innovatief karakter hebben.

Voor het thema onderwijs kan bijvoorbeeld subsidie worden verstrekt voor het verhogen van het niveau van het primair onderwijs. Ook kan er een vergoeding worden aangevraagd voor het realiseren van meer excellente scholen en het bijdragen aan of in stand houden van de onderwijsvoorzieningen en het onderwijsniveau daar waar sprake is van bevolkings- en leerlingendaling.

Budget: 

De provincie heeft jaarlijks 400.000 euro beschikbaar.

Openstelling:

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidie? Vanaf 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019 en vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 oktober 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: