POP3 2018 (Plattelandsontwikkelingsprogramma) - Subsidie Experts

POP3 2018

POP3 2018 (Plattelandsontwikkelingsprogramma)

De POP3 2018 heeft als doel een duurzame en concurrerend agrarische sector en een leefbaar platteland. De regeling levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft de POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren.

Waar bestaat de POP3 uit? 

POP3 is opgedeeld in vijf thema’s. Dat zijn:

 1. Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 2. Jonge boeren
 3. Natuur en landschap
 4. Verbetering van de waterkwaliteit
 5. LEADER

Voor wie?

Van de POP3 regeling kan een ruime doelgroep gebruik maken. Agrariërs, samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven, waterschappen, agrarische natuurverenigingen, bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen kunnen namelijk in aanmerking komen voor de regeling.

Lees hier alles over de POP3 regeling

POP3 2018

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: