POP3 Subsidie 2018 - Katoele Subsidie Experts te Beilen

POP3 Subsidie 2018

POP3 Subsidie 2018

Wat is POP3 subsidie 2018? De POP3 is het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Het doel van de POP3 is een duurzame en concurrerend agrarische sector en een leefbaar platteland.

Thema’s POP3 regeling 

De POP3 subsidie is opgedeeld in vijf thema’s:

 • Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • Jonge boeren
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van de waterkwaliteit
 • LEADER

Komt u in aanmerking voor de POP3 subsidie?

U kunt in aanmerking komen voor de POP3 subsidie als u onder een van de POP3 doelgroepen valt. De doelgroepen, agrariërs, samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven, waterschappen, agrarische natuurverenigingen, bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen kunnen in aanmerking komen. 

Vindt hier alles over de regeling

POP3 subsidie 2018

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: