Praktijkleren met een jaar verlengd - Katoele Subsidie Experts

Praktijkleren met een jaar verlengd

De regeling Praktijkleren met een jaar verlengd. Dit betekend dat er ook in 2019 gebruik kan worden gemaakt van de regeling. Wel is er besloten het totaal beschikbare bedrag naar beneden bij te stellen. 

Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt in 2019 verlaagd van €2.700,- naar €2.500,-. 

Lees hier de volledige regeling