Praktijkleren met een jaar verlengd - Katoele Subsidie Experts

Praktijkleren met een jaar verlengd

De regeling Praktijkleren met een jaar verlengd. Dit betekend dat u in 2019 weer gebruik kan maken van de regeling. Wel is er besloten het totaal beschikbare bedrag naar beneden bij te stellen. 

Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats passen ze in 2019 aan en gaat van €2.700,- naar €2.500,-.

Lees hier de volledige regeling