SDE 2018 wat veranderd er? - Katoele Subsidie Experts Beilen

SDE 2018 wat veranderd er?

De subsidie voor productie duurzame energie staat ook in 2018 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water. Onderstaand vindt u de belangrijkste veranderingen voor de SDE 2018. 

Biomassa

  • De categorie biomassavergassing wordt uitgebreid zodat er ook gebruik gemaakt kan worden van B-hout.
  • De categorie thermische conversie van biomassa wordt uitgebreid zodat ook de geproduceerde elektriciteit subsidiabel is voor hetzelfde basisbedrag. De elektriciteit mag met een bestaande stoomturbinegenerator worden opgewekt.
  • Omdat de categorie thermische conversie van biomassa wordt uitgebreid komt er geen aparte openstelling meer voor warmtekrachtkoppeling.

Zonne-energie

  • Voor zon-PV wordt er in 2018 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt.
  • De categorie zonthermie wordt gesplitst in 2 categorie├źn, 1: groter dan 140 kW en kleinder dan 1 MW en 2: groter of gelijk aan 1 MW.

Openstellingen

De voorjaarsronde voor de subsidieregeling voor productie duurzame energie loopt in 2018 van 13 maart tot en met 5 april 2018 en zal bestaan uit 3 fases.

  • fase 1: 13 maart 2018, 9 uur tot 19 maart, 17:00 uur.
  • fase 2: 19 maart, 17:00 uur tot 26 maart, 17:00 uur.
  • fase 3: 26 maart, 17:00 uur tot 5 april 17.00 uur.

Lees hier alles over de SDE

SDE 2018