SDE++ najaarsronde 2020 - Katoele Subsidie Experts

SDE++ najaarsronde 2020 open vanaf 24 november

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Openstellingsronde en budget

De SDE++ is open van dinsdag 24 november tot donderdag 17 december. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar. Doordat op volgorde van binnenkomst wordt beschikt, hebben aanvragers met een relatief kosteneffectief project meer kans dat er nog voldoende budget beschikbaar is voor hun project. Zodoende wordt het beschikbare budget efficiënt besteed. De verschillende technologieën zijn in groepen ingedeeld op basis van hun fasebedrag. Voor iedere groep geldt een andere openstellingsdatum:

fase 1: € 65 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 24 november tot en met 30 november
”    ” 2: € 85 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 30 november tot en met 7 december
”    ” 3: € 180 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 7 december tot en met 14 december
”    ” 4: € 300 per 1000 kg verminderde koolstofdioxide: vanaf 14 december tot en met 17 december

Categorieën

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Een deel van deze technieken viel ook onder de SDE+. 

Hoofdcategorie                                                           Subcategorie

Hernieuwbare elektriciteit                                                Osmose
                                                                                               Waterkracht
                                                                                               Wind
                                                                                               Zon
Hernieuwbare warmte (WKK)                                           Biomassa (vergisting/verbranding)
                                                                                               Compostering champost
                                                                                               Geothermie (ultra)diep
                                                                                               Zonthermie
Hernieuwbaar gas                                                              Biomassa (vergisting/vergassing)
CO2-arme warmte                                                              Aquathermie (TEO en TEA)
                                                                                               Daglichtkas
                                                                                               E-boiler
                                                                                               Geothermie (ondiep)
                                                                                               Restwarmte
                                                                                               Warmtepomp
CO2-arme productie                                                          CO2-afvang en -opslag
                                                                                               Waterstof door elektrolyse

Lees hier de volledige regeling

Bron: RVO