Groen-Economisch Herstel Investeren & Samenwerken Sneak Preview!

Sneak Preview Investeren & Samenwerken Groen-Economisch Herstel

Regelingen investeren en samenwerken Groen-Economisch herstel maken samen onderdeel uit van een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF). Met deze subsidie kunt u uw bedrijf en de sector duurzamer en economisch sterker maken.

De regelingen zijn nog niet gepubliceerd. We kunnen wel al een kleine sneak preview geven!

Investeringen 

Investeringscategorieën en budgetten: 

 1. categorie A – Precisielandbouw en Smart Farming 
 2. categorie B – Digitalisering 
 3. categorie C – Water (waaronder droogte en verzilting) 
 4. categorie D – Duurzame bedrijfsvoering 
 5. categorie E – Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw 

Per categorie is €7,1 miljoen beschikbaar. 

Subsidie: 

 • Per landbouwbedrijf mogen maximaal 2 aanvragen worden ingediend voor elk één concrete investering 
 • Subsidiebedrag is 60% van de subsidiabele investeringskosten 
 • Vraagt u aan als Jonge Landbouwer? Dan is er een verhoging van 15%, tot maximaal 75%
 • Het minimale subsidiebedrag bedraagt €25.000,- 
 • Het maximum subsidiebedrag bedraagt €150.000,- 

De lijst met investeringen is nog niet gepubliceerd deze zullen wij plaatsen zodra deze bekend is. Naar verwachting is de regeling vanaf 6 december 2021 tot en met 14 februari 2022 open voor het indienen van een aanvraag. 

Samenwerking 

Bij de regeling samenwerking dient minimaal 1 landbouwer betrokken te zijn. 

Projectcategorieën en budgetten:

 1. categorie A – Samenwerking in duurzame toegevoegde waardeketens : €3,- miljoen 
 2. categorie B – Samenwerking met innovatieve digitalisering : €3,- miljoen 
 3. categorie C – Samenwerking in gebiedsgerichte pilots : €4,- miljoen 
 4. categorie D – Samenwerking in sectorale initiatieven : €3,- miljoen 
 5. categorie E – Samenwerking met managementmaatregelen stikstof : € 2,- miljoen 

Subsidie: 

 • categorie A – Minimaal €100.000,- en maximaal €500.000,- 
 • categorie B – Minimaal €100.000,- en maximaal €500.000,- 
 • categorie C – Minimaal €300.000,- en maximaal €2.000.000,- 
 • categorie D – Minimaal €100.000,- en maximaal €500.000,- 
 • categorie E – Minimaal €100.000,- en maximaal €500.000,- 

Naar verwachting is de regeling vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 open voor het indienen van een aanvraag. 

Groen-Economisch Herstel