Voucherregeling Drenthe vanaf 1 januari 2022 !

Voucherregeling Drenthe

Er komt een vervolg op de succesvolle subsidieregeling voor Drentse ondernemers. Dit in de vorm van de Voucherregeling Drenthe! 

Het college van Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor om € 650.000 voor de subsidieregeling MKB Advies Voucher beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen ondernemers subsidie aanvragen om advies in te winnen voor bijvoorbeeld de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, om te innoveren of prototypes te ontwikkelen. De MKB Advies Voucher is een vervolg op de succesvolle Voucherregeling Ik Ben Drents Ondernemer.

Met de nieuwe regeling zet de provincie Drenthe de ondersteuning van de Drentse ondernemers onverminderd voort. Gedeputeerde Henk Brink: “De Voucherregeling Ik Ben Drents Ondernemer was zeer succesvol en werd hoog gewaardeerd door de MKB-bedrijven in Drenthe. Daarom ben ik blij dat we met de MKB Advies Voucher deze belangrijke groep blijven ondersteunen. Net als in de oude regeling kunnen ondernemers een voucher aanvragen voor adviestrajecten gericht op de ontwikkeling van hun bedrijf.”

Economische Koers

In de Economische Koers 2020-2023 heeft de provincie Drenthe de focus voor de Drentse economie bepaald. Tot 2023 wordt ingezet op een sterke, slimme en groene economie met economische en maatschappelijke impact. De focus ligt, naast het creëren en behouden van werkgelegenheid, op innovaties die helpen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Met als uiteindelijk doel het realiseren van een toekomstbestendige economie én samenleving. De MKB Advies Voucher biedt bedrijven de mogelijkheid om met deze vraagstukken aan de gang te gaan. Bij een positief besluit door Provinciale Staten op 15 december, kunnen ondernemers vanaf 1 januari 2022 de MKB Advies Voucher aanvragen.

Voucherregeling Drenthe

Bron: Provincie Drenthe